Mer värde i din kommunikation
BBD är en kommunikationskonsult som arbetar med marknadsföring och information av komplexa tjänster och tjänsteprodukter. Det vi levererar riktar sig vanligtvis till finansiella och industriella investerare samt politiska beslutsfattare, både i Sverige och utomlands.

Vi lovar att:
- snabbt kunna sätta oss in i din verksamhet, utan att ta onödig tid i anspråk
- leverera med bra kvalitet och enligt tidsplan
- förstå vad du är ute efter, även om briefen inte är solklar
- vara trevliga att jobba med
- ha korta respons- och ledtider
- bistå dig i att bygga värde och skapa affärer.

Vi engagerar oss lika mycket i små som stora uppdrag, från kortare skribentinsatser till omfattande företagsprofileringar.